ZĽAVY:
Zľava za dvojtýždňový pobyt. -10% (celoročne)
Zľava za týždňový pobyt. -5% (celoročne)


Cena za prenájom chaty nad 9 osôb je 10 € /noc osoba a pod 9 osôb čiže 8 a menej je cena 100 € /noc objekt. Silvester 25 € /noc osoba. Veľká noc je 15 € /noc osoba.